HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

September 2020

OVK

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL (OVK)

Till ALLA boende inom BRF Hultavång

Styrelsen i BRF Hultavång har gett Energi & Miljöteknik i Göteborg AB i uppdrag att utföra Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) i föreningens fastigheter. Kontrollen kommer att genomföras under hösten 2020.
Energi & Miljöteknik i Göteborg AB kommer att mäta luftflöden, kontrollera ventilationen och fläktar i kök.
Det är enligt lag ett krav på att som fastighetsägare låta utföra OVK-besiktning med återkommande intervall. För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av fastighetens ventilationssystem är det därför viktigt att vi får tillträde till er lägenhet under besiktningstillfället.
Enligt BRF Hultavångs stadgar §39 har: Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn
Avisering till varje lägenhet kommer att ske ca 4–5 dagar innan besiktningen.

Om bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen underlåter att lämna tillträde till lägenheten under dessa dagar utan att kontakta Energi & Miljöteknik i Göteborg AB eller styrelsen senast 2 dagar innan besiktningen kan en särskild avgift på 500 kr att komma debiteras.

Information om hur Energi & Miljöteknik i Göteborg AB kommer att göra denna OVK under Covid-19 (Corona) pandemin kommer att komma senare.


Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Hultavång September 2020