HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

OVK update

Vi närmar oss nu dagen då vi skall påbörjar vår OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll).
Arbetet startar måndagen den 2 november 2020. Du har tidigare fått information om att detta ska genomföras.

Vi vill nu påminna om att det är viktigt att lägenheten är tillgänglig vid mätningen, dvs att man INTE låser extralåset.
Energi & Miljöteknik kommer att avisera 4-5 dagar innan de kommer till din lägenhet.
Ni som har husdjur behöver tänka efter om hur ni skall göra när det är er tur. Energi & Miljöteknik kommer att behöva tillgång till alla rum.
Om vi inte får tillgång till din lägenhet utan giltig ursäkt till detta så kan enligt stadgarna §44 nyttjanderätten till bostadsrätten vara förverkad och vi i bostadsrättsföreningen har då rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren.

Tack för din medverkan
Styrelsen på BRF Hultavång