HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

Infobrev

Nyhetsbrev från styrelsen, 2021

Hej alla medlemmar!
Då var det dags för sommarens informationsbrev. I detta brev berättar vi som vanligt om vad som hänt i föreningen och vad som är på gång framöver.
Trevlig läsning!

OVK!

En väl fungerande ventilation är en förutsättning för en god inomhusmiljö och minskar även risker för fuktskador.
Därför är det viktigt att ventilationsystemen i våra fastigheter är
välfungerande.
I början av november 2020 genomfördes OVK i föreningens bostäder.
Denna har visat på att det är en del brister som behöver ordnas med för att vi ska få godkänt.
Styrelse har tagit beslut att om att stå för kostnader för att byta ut köksfläkt som är inte godkända samt installera nya luftspalter som saknas både i köket och i badrum/toalett.
Arbetet kommer att startas veckan 32.

Fasadtvätt

I maj tvättades föreningens fasaden av alla våra hus. Nu är det ren och snygg i några år framöver.

Reparation av hissar

På Fessingsgatan 1 håller vi på att åtgärda hissen. Om detta kommer mer info när vi behöver stänga av hissen för reparationsarbeten.

Hyra ut i andrahand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? Innan du kan göra detta krävs det ett godkännande av styrelsen där handläggningstiden är 6 veckor. Du måste därför vara ute i
god tid. Du fyller i ett formulär som du hittar på HSB-portalen (www.hsb.se/gota) under min bostad -> mallar och blanketter eller hämtar på expeditionen. Detta lämnar du sedan in för
godkännande till styrelsen. Innan ett godkännande är det inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet.
En avgift på 10 % av ett prisbasbelopp kommer att tas ut. Vid byte av hyresgäst måste ny ansökan lämnas in.

Tvättstugan

Föreningen betalar inte för hämtning av skräp som lämnas i tvättstugan. Det är något som vi tidigare har skrivit om samt informerat om med hjälp av lappar uppsatta i varje tvättstugan.
Behöver du slänga saker, så som kartonger och plastflaskor, ber vi dig ta med det till en återvinningscentral.

Parkering & garage

Vi kommer i etapper att göra om våra parkeringar och garage. Första steget är att v 32 påbörja anläggningen av fler parkeringsplatser utanför Fessingsgatan 1, där det också kommer att finnas ett begränsat antal p-platser med laddstolpar för elbilar. Senare kommer vi även att riva de gamla garagen och bygga nya, vi tittar även på att asfaltera om den existerande parkeringen.
I och med arbetet med parkering och garage kommer avgifterna för p-plats och garage höjas betydligt, exakt hur mycket kommer informeras om senare när vi vet kostnaden av allt arbete.
Styrelsen har beslutat att med de nya garagen och p-platserna
ska det skrivas nya kontrakt. Garagen får endast användas till att parkera sin bil, används det till förråd så blir man uppsagd, detta för brandrisken.
Styrelsen har också beslutat att varje bostadsrätt kan hyra ett garage eller en p-plats, om det finns många p-platser så kan man få
möjlighet att hyra ytterligare en, vid mån av plats

Har ni några frågor kring ovan är ni välkomna att kontakta styrelsen på mail:
info@hultavang.se

Trappuppgångar

I våra trappuppgångar får inga saker förvaras, detta pga av att det är en utrymningsväg vid brand eller sjukdomsfall och att det kan utgöra en brandfara. Exempel på saker som ej får placeras i trappuppgångar, källargångar och gångar på vinden; dörrmattor, barnvagnar, sparkcyklar, cyklar, pulkor, skor, kläder, blomkrukor och dekorationer, så som kransar på lägenhetens ytterdörr.
Hittar vi i styrelsen eller vicevärden saker som utgör brandfara eller
blockerar utrymningsvägar kommer dessa saker att avlägsnas och förvaras i särskilt rum och kan återfås mot beskrivning vid kontakt med vicevärden.

Styrelsen i BRF Hultavång