HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

Ny Vicevärd

Med ett nytt år så kommer förändring...

Efter ett långt och troget arbete som bl a vicevärd och styrelseledamot
tackar vi nu Lennart Axelsson för denna tiden.
Lennart har gjort mycket för denna föreningen och kommer att vara
saknad.
Vi välkomnar vår nya vicevärd Nedzad Licina som kommer att
bemanna vårt vicevärdskontor på Fessingsgatan 1 på måndagar kl 18.00 – 19.00,
fr o m 11 januari 2021.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Hultavång

Rapport (OVK)

Information om rapporten från OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)


I början av november 2020 genomfördes OVK i föreningens bostäder. Denna visar på att det är en hel del brister som behöver ordnas med för att vi ska få godkänt.

Varje lägenhet som har något att åtgärda kommer att få en enskild lapp om detta.
När alla brister är åtgärdade kommer en injustering att göras samt en kontroll att alla brister är åtgärdade.


Med vänlig hälsning,
Styrelse Brf Hultavång