HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

February 2021

Motioner

Enligt bostadsrättsföreningens stadgar § 15, skall medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma 2021, skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före Februari månads utgång.

Motionen lämnas i brevlådan utanför Vicevärdskontoret på Fessingsgatan 1, eller ta kontakt med vår vicevärd Nedzad på telefonnummer 076-008 05 20, helgfria vardagar kl 08.00-18.00 så kan han ta emot din motion och vidarebefordra den till styrelsen.

Mall för Motionen hittar du på sidan "
dokument"