HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomiOrdförande:
Amir Zeherovic

Vice Ordförande:
Zilha Licina

Sekreterare:
Åsa Nilsson

Ledamoter:
Julyet Chammas, Jan Nyqvist, Thanh Natalie Tran och Dzemka Strikovic

Vicevärd:
Nedzad Licina

HSB-represetant:
Git Sjöstrand

Valberedningen:
Britt Steinert

Revisor:
Rickard Sundin