HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

Infobrev

Nyhetsbrev från styrelsen, 2021

Hej alla medlemmar!
Då var det dags för sommarens informationsbrev. I detta brev berättar vi som vanligt om vad som hänt i föreningen och vad som är på gång framöver.
Trevlig läsning!

OVK!

En väl fungerande ventilation är en förutsättning för en god inomhusmiljö och minskar även risker för fuktskador.
Därför är det viktigt att ventilationsystemen i våra fastigheter är
välfungerande.
I början av november 2020 genomfördes OVK i föreningens bostäder.
Denna har visat på att det är en del brister som behöver ordnas med för att vi ska få godkänt.
Styrelse har tagit beslut att om att stå för kostnader för att byta ut köksfläkt som är inte godkända samt installera nya luftspalter som saknas både i köket och i badrum/toalett.
Arbetet kommer att startas veckan 32.

Fasadtvätt

I maj tvättades föreningens fasaden av alla våra hus. Nu är det ren och snygg i några år framöver.

Reparation av hissar

På Fessingsgatan 1 håller vi på att åtgärda hissen. Om detta kommer mer info när vi behöver stänga av hissen för reparationsarbeten.

Hyra ut i andrahand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? Innan du kan göra detta krävs det ett godkännande av styrelsen där handläggningstiden är 6 veckor. Du måste därför vara ute i
god tid. Du fyller i ett formulär som du hittar på HSB-portalen (www.hsb.se/gota) under min bostad -> mallar och blanketter eller hämtar på expeditionen. Detta lämnar du sedan in för
godkännande till styrelsen. Innan ett godkännande är det inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet.
En avgift på 10 % av ett prisbasbelopp kommer att tas ut. Vid byte av hyresgäst måste ny ansökan lämnas in.

Tvättstugan

Föreningen betalar inte för hämtning av skräp som lämnas i tvättstugan. Det är något som vi tidigare har skrivit om samt informerat om med hjälp av lappar uppsatta i varje tvättstugan.
Behöver du slänga saker, så som kartonger och plastflaskor, ber vi dig ta med det till en återvinningscentral.

Parkering & garage

Vi kommer i etapper att göra om våra parkeringar och garage. Första steget är att v 32 påbörja anläggningen av fler parkeringsplatser utanför Fessingsgatan 1, där det också kommer att finnas ett begränsat antal p-platser med laddstolpar för elbilar. Senare kommer vi även att riva de gamla garagen och bygga nya, vi tittar även på att asfaltera om den existerande parkeringen.
I och med arbetet med parkering och garage kommer avgifterna för p-plats och garage höjas betydligt, exakt hur mycket kommer informeras om senare när vi vet kostnaden av allt arbete.
Styrelsen har beslutat att med de nya garagen och p-platserna
ska det skrivas nya kontrakt. Garagen får endast användas till att parkera sin bil, används det till förråd så blir man uppsagd, detta för brandrisken.
Styrelsen har också beslutat att varje bostadsrätt kan hyra ett garage eller en p-plats, om det finns många p-platser så kan man få
möjlighet att hyra ytterligare en, vid mån av plats

Har ni några frågor kring ovan är ni välkomna att kontakta styrelsen på mail:
info@hultavang.se

Trappuppgångar

I våra trappuppgångar får inga saker förvaras, detta pga av att det är en utrymningsväg vid brand eller sjukdomsfall och att det kan utgöra en brandfara. Exempel på saker som ej får placeras i trappuppgångar, källargångar och gångar på vinden; dörrmattor, barnvagnar, sparkcyklar, cyklar, pulkor, skor, kläder, blomkrukor och dekorationer, så som kransar på lägenhetens ytterdörr.
Hittar vi i styrelsen eller vicevärden saker som utgör brandfara eller
blockerar utrymningsvägar kommer dessa saker att avlägsnas och förvaras i särskilt rum och kan återfås mot beskrivning vid kontakt med vicevärden.

Styrelsen i BRF Hultavång

Fasadtvätt

FASADRENGÖRING.

Den 17 maj startar vi med rengöring av fasader. Vi börjar på Fessingsgatan 1.
Vi kommer att rengöra fasadplåt , utsidan av balkonger både front och gavlar samt entrétak och fönsterbleck.

Se till att plocka undan det som ni är rädda om på balkonger och uteplatser och se till att stänga fönster och balkongdörrar.

Vi informerar när det är dags för Bleidegatan 2 och Fessingsgatan 3-13.
Hoppas vara helt klara sista maj.


Tack för Din medverkan.
Styrelsen

Container

Hej alla medlemmar!

Vi vill informera er om att vi har hyrt en container som kommer att stå bakom Fessingsgatan 1. från den 24 April för att slänga skräp.

Container kommer att stå kvar i två dagar.

Vi vill dock påminna om att ni får
INTE slänga farlig avfall, elektronik, hushållssopor och INTE heller bildäck i den.

Tack på förhand

Styrelse Brf Hultavång

Motioner

Enligt bostadsrättsföreningens stadgar § 15, skall medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma 2021, skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före Februari månads utgång.

Motionen lämnas i brevlådan utanför Vicevärdskontoret på Fessingsgatan 1, eller ta kontakt med vår vicevärd Nedzad på telefonnummer 076-008 05 20, helgfria vardagar kl 08.00-18.00 så kan han ta emot din motion och vidarebefordra den till styrelsen.

Mall för Motionen hittar du på sidan "
dokument"

Ny Vicevärd

Med ett nytt år så kommer förändring...

Efter ett långt och troget arbete som bl a vicevärd och styrelseledamot
tackar vi nu Lennart Axelsson för denna tiden.
Lennart har gjort mycket för denna föreningen och kommer att vara
saknad.
Vi välkomnar vår nya vicevärd Nedzad Licina som kommer att
bemanna vårt vicevärdskontor på Fessingsgatan 1 på måndagar kl 18.00 – 19.00,
fr o m 11 januari 2021.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Hultavång