HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

Rapport (OVK)

Information om rapporten från OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)


I början av november 2020 genomfördes OVK i föreningens bostäder. Denna visar på att det är en hel del brister som behöver ordnas med för att vi ska få godkänt.

Varje lägenhet som har något att åtgärda kommer att få en enskild lapp om detta.
När alla brister är åtgärdade kommer en injustering att göras samt en kontroll att alla brister är åtgärdade.


Med vänlig hälsning,
Styrelse Brf Hultavång